Ha már megvan a jogosítvány

Személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatás

Mint minden autózni vágyónak, a mozgáskorlátozottaknak és a speciális szükségletűeknek is az autó megvásárlása jelenti a legnagyobb anyagi tehertételt – sőt, számukra mindenkinél nagyobbat, hiszen többségük nyugdíjból él. Éppen emiatt az állam mozgáskorlátozottak autószerzését és –átalakítást anyagilag is támogatja. A támogatás feltételeiről a 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet rendelkezik.

Általános feltételek

A személygépkocsi-szerzési és –átalakítása támogatást a súlyosan mozgáskorlátozottak vehetik igénybe. A fenti kormányrendelet 1. § (3. bek.) alapján az számít súlyosan mozgáskorlátozottnak, aki mozgásszervi betegsége miatt tömegközlekedési eszközt nem képes igénybe venni, ugyanakkor nincs ágyhoz kötve Az igénylőnek orvosi olyan szakvéleménnyel kell rendelkeznie, amely megállapítja, hogy az illető személy a járás, terhelhetőség, valamint a tömegközlekedési járművek használatát illetően legalábbis súlyosan nehezített helyzetben van.

Személygépkocsi-szerzési támogatás

Feltételek

A személygépkocsi-szerzési támogatás 3 millió forintot meg nem haladó fogyasztói árú, benzines modell esetén legfeljebb 1610, dízel esetében pedig legfeljebb 2000 cm3 lökettérfogatú személygépkocsi használható fel.
Amennyiben a mozgáskorlátozott autóját belföldi kereskedelmi forgalomban vásárolja meg, az állami támogatás összege az autó vételárának 60%, de maximum 300 000 Ft. Külföldről behozott autó esetében az állam az üzembe helyezési költségek 60%-át, maximum 300 000 Ft-ot vállal át a vásárlótól.
A támogatás személyenként egy gépjárműre, 7 évenként vehető igénybe.

FONTOS: Az autó vételárát utólag számlával kell igazolni. A hatóság a kereskedő által kinyomtatott árajánlatot, de önmagában még az adásvételi szerződést sem fogadja el igazolásként.

Az igényléshez szükséges dokumentumok beszerzése:

  1. A mozgáskorlátozottnak vagy speciális szükségletű egyénnek a háziorvosától I. fokú orvosi szakvéleményt kell kérnie, amely igazolja a mozgáskorlátozottság tényét.
  2. Az igénylőnek be kell szereznie a különböző jövedelemigazolásokat. Amennyiben dolgozik, úgy a munkáltatójától kell ilyet kérnie, ha rokkantnyugdíjas, akkor a minden év elején kapott nyugdíjösszesítő szolgál jövedelemigazolásként. FONTOS: az eredeti példányt NE adja be senki, mert más hivatalos ügyintézéshez bármikor szükség lehet rá! Az igénylő jövedelemigazolásán kívül mellékelni kell a vele egy háztartásban élő, jövedelemmel rendelkező személyek igazolását is, amennyiben pedig az igénylő kiskorú gyermeket tart el, annak személyi lapjára (illetve anyakönyvi kivonatára) van szükség.
  3. Az igénylőnek írásában nyilatkoznia kell arról, hogy 7 éven belül nem vett igénybe a mozgáskorlátozottságával összefüggő állami szerzési támogatást. FONTOS: a hatóságok tudatos félrevezetése – egy esetleges közokirat-hamisítást és szándékos adócsalást kimerítő tényállásban – súlyos büntetőjogi következményeket von maga után!
  4. Az igénylő személy érvényes vezetői engedélyének másolata.

Az igénylés menete:

1. Az igénylőnek elsőként a piacot kell alaposan feltérképeznie. Ehhez mindenképpen érdemes igénybe venni a gépjármű-kereskedők segítségét, akik általában tisztában vannak azzal, hogy mely modell alkalmas mozgáskorlátozottak illetve speciális szükségletűek általi használatra. Szerencsére egyre több olyan, a gépjárműveket a mozgáskorlátozottak igényei szerint átalakító vállalkozás működik, akik a hozzájuk fordulókat konkrét autóvásárlási tanácsokkal látják el.

FONTOS: Az, hogy egy autó automata sebességváltós, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy el lehet látni a mozgáskorlátozottak számára szükséges egyéb segédberendezésekkel, és megfelel a Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt feltételeknek. Éppen ezért mindenképpen érdemes a választás előtt szakember véleményét kikérni.
Senki ne vásároljon előre abban a tudatban autót, hogy majd úgyis megkapja a pénzt. A pontos eljárásrendet a támogatás elnyeréséhez be kell tartani, ellenkező esetben az igénylő nem kap semmit.

2. A helyzet felmérése után a fent említett dokumentumokkal az igénylőnek fel kell keresnie a lakóhelye szerinti önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó irodáját, ahol ki kell töltenie egy formanyomtatványt. Az elbírálási folyamat általában 4 hónapot vesz igénybe.

FONTOS: Az igénylések beadási határideje minden évben április 30. Az ez után beadott kérelmekkel nem foglalkoznak.

3. A döntésről kapott határozattal az igénylőnek el kell látogatnia a lakóhelye szerint illetékes Területi Államháztartási Hivatalhoz (TÁH), ahol kiadják számára az utalványt.

FONTOS: A TÁH készpénzt semmilyen formában nem ad ki az igénylőnek.

Vásárlás

1. Az utalvánnyal el kell menni a kiválasztott kereskedőhöz, aki az utalványt beszámítja a vételárba. Jó néhány kereskedő a mozgáskorlátozott utalványt saját forrásból megtoldja. Általános az is, hogy az utalványt a kezdőrészletbe számítják be.

FONTOS: A vásárolt autó vételárának el kell érnie a minimum 500 000 Ft-ot. A választásnál érdemes figyelembe venni, hogy az esetlegesen szükséges kiegészítő berendezések beszerelése is költségekkel jár.

2. Az adásvételi szerződés megkötése után az igénylőnek a szerződést be kell mutatnia a lakóhelye szerint illetékes önkormányzatnál. Ez a feltétele annak, hogy a támogatás összegét átutalják a kereskedőnek.

Átalakítás

Az esetlegesen szükséges személygépkocsi-átalakításhoz a támogatást szintén a polgármesteri hivatalban lehet kérni a már említett dokumentumok birtokában. A támogatás összege maximum 30 000 Ft.

Biztosítás

Mint minden autósnak, a mozgássérült-jogosítvánnyal rendelkezőnek is szüksége van kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra (KGFB). A KGFB mellett érdemes – különösen nagyobb értékű jármű esetén – érdemes Cascót is kötni (finanszírozott jármű esetén a Casco megkötését a finanszírozó általában kötelezően elő is írja). Minkét biztosításforma nagy kedvezményeket nyújt mozgássérültek számára. Ezekről érdemes az autó forgalomba helyezése előtt a biztosító társaságoknál érdeklődni.

Parkolási engedély

Parkolási engedélyre a már említett, 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet 1. § (3. bek.) alapján súlyosan mozgáskorlátozottnak számító személy jogosult Az igényt a lakóhely szerinti önkormányzatnál kell benyújtani.
A parkolási engedélyek 1, 3 vagy 5 évig érvényesek.

Az eljáráshoz szükséges

– egy kérelem űrlap, amelyet az igénylő személyesen ír alá
– egy I. fokú orvosi szakvélemény, amely tartalmazza a súlyos mozgáskorlátozottság megállapítását
– a személyazonosításra szolgáló okmányok bemutatása
– az igénylő személyes megjelenése, mert az igényléskor arcképmást készítenek róla

FONTOS: A jogosult akadályoztatása esetén más személy is meghatalmazhat írásban, hogy járjon el az ügyében. Ilyen esetben az igényléshez be kell nyújtani egy a jogosultról készült, 1 évnél nem régebbi igazolványképet.